שימוש בנוסחים שונים של קורות חיים

איך ומתי רצוי להשתמש בנוסחים שונים של קורות חיים, ואילו הבדלים כדאי ורצוי ליצור ביניהם?

האם יש טעם לצרף מכתב נלווה למשרות שמתפרסמות באתרי דרושים? מתי כן ומתי לא להשתמש במכתב נלווה?
מה עושים כשאתם רואים משרה שאתם מאד רוצים, אבל לא עונים בול על כל הדרישות שלה?